Livrare de bunuri intracomunitară de către neplătitorii de TVA

În cazul în care o firmă neplătitoare de TVA din România intenționează să efectueze o livrare de bunuri în UE sau un export în afara UE, trebuie să știe că operațiunile sunt scutite de TVA.

 

Persoana impozabilă stabilită în România, conform art. 310 din Codul fiscal, a cărei cifră de afaceri anuală se află sub plafonul de 88.500 euro, echivalentul în lei fiind stabilit la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României la data aderării, care se va rotunji la 300.000 lei, poate aplica scutirea de taxă, denumită în continuare regim special de scutire, în cazul operațiunilor prevăzute în art. 268 alin. (1), exceptând livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite.

 

Operațiunile prevăzute la art. 268 alin.(1) pentru care este valabilă scutirea sunt:

 

  • operațiunile care constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu plată;
  •  locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în România;
  •  livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizată de o persoana impozabilă,  acționând ca atare;
  • livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor trebuie să rezulte dintr-o activitate economica.

 

În concluzie, vânzarea de bunuri în UE sau în afara UE este scutită de TVA.

 

Firma neplătitoare de TVA din România, atunci când vine vorba de livrări în UE, nu are obligația să solicite înregistrarea specială în scopuri de TVA pentru obținerea codului special conform art. 317 din Codul fiscal. Prin urmare nu va fi obligată să depună Declarația 390.

 

În baza art. 317 din Codul fiscal – Înregistrarea în scopuri de TVA a altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii –  firma are obligația de a se înregistra în scop special de TVA dacă este neplătitoare de TVA și:

 

  • efectuează achiziții intracomunitare de bunuri în valoare de peste plafonul anual de 34.000 lei;
  • efectuează achiziții intracomunitare de servicii de la persoane impozabile, indiferent de plafon;
  • prestezi servicii intracomunitare către persoane impozabile, indiferent de plafon.

 

Astfel pentru livrările intracomunitare de bunuri nu exista obligativitatea de a obține codul special de TVA.

 

Ce este important de avut în vedere este faptul că, în cazul acestor operațiuni scutite de TVA, valoarea lor se include în cifra de afaceri comparată cu plafonul de 300.000 lei. Atunci când este depășit acest plafon, firmele au obligația de înregistrare în scop de TVA.

 

Pentru a conclude, chiar dacă se realizează doar livrări intracomunitare sau exporturi scutite, dacă valoarea lor anuală depășește plafonul de 300.000 lei, va fi necesară/ obligatorie înregistrarea în scop de TVA. Persoanele care se încadrează regimului special de scutire au obligația să țină evidența acestor livrări de bunuri printr-un jurnal de vânzări. Facturile vor fi emise de pe codul lor obișnuit de înregistrare fiscală.

Expertiza pe care te poți baza. Contactează-ne! 

Dezvoltăm afaceri puternice și stabile. Testează-ne!

Impasul tău, provocarea noastră. Nu ezita!