Guvernul a aprobat Normele metodologice ale Programelor IMM Invest, IMM Factor și IMM Leasing

Guvernul României a aprobat în ședința din 7 aprilie 2021 Normele metodologice ale Programelor IMM Invest, IMM Factor și IMM Leasing, precum și Schema de minimis aferentă Programului IMM Leasing, pentru garantarea resurselor financiare necesare întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor afiliate în vederea depășirii crizei generate în actualul context economic, pentru menținerea locurilor de muncă și asigurarea unei activități continue.

 

În privința Programului IMM Invest, s-a eliminat principala constrângere a beneficiarilor atunci când vine vorba de a accesa credite, așadar s-au eliminat garanțiile și s-a creat necesarul de lichiditate financiară.

Acest program are un plafon aferent anului 2021 de 15 mld. lei, din care alocați Subprogramului AGRO IMM Invest plafonul sunt 1 mld. lei.

 

Mai mult, normele metodologice stabilite pentru acordarea de beneficii și fermierilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, prin Subprogramul Agro IMM Invest, extind categoria beneficiarilor eligibili și acordă un grant care constă în subvenționarea în procent de 100% a dobânzii aferente creditelor acordate beneficiarilor pe o perioadă de 8 luni de la data acordării creditului, subvenționarea integrală a comisionului de administrare și a comisionului de risc pe toată perioada de valabilitate a garanției şi o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanţării garantate. 

 

În ce privește componenta nerambursabilă, aceasta se acordă în termen de 1 an de la data solicitării transmise către Ministerul Finanțelor de FNGCIMM pe baza Deciziei de plată, în funcție de utilizarea creditului garantat.

 

La creditele de investiții acordate beneficiarilor eligibili din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar ce aplică în cadrul Subprogramului Agro IMM Invest, se acordă o perioadă de grație de maximum 24 de luni, rambursarea creditelor efectuându-se în cel puțin 2 rate pe an, pentru rambursarea principalului, iar în cazul celorlalte categorii de beneficiari eligibili din cadrul Programului IMM Invest perioada de grație este de maximum 18 luni la rambursarea principalului, la începutul perioadei de creditare.

 

Prin intermediul  Programului IMM Factor, se pot accesa finanțări în limita cumulului rezultat din valoarea integrală a comisionului de risc și a celui de administrare şi din valoarea rezultată prin aplicarea unui procent de 50% la valoarea dobânzilor, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 800.000 euro per întreprindere.

 

Pentru anul 2021, plafonul total al garanțiilor este de 1 mld. lei, iar normele metodologice aprobate stabilesc costul total al finanțărilor acordate în cadrul Programului, compuse din rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă de 2,5 % pe an. Această marjă include dobânda, comisionul de factoring, precum și orice alt comision perceput de finanțator. De asemenea, un alt cost îl reprezintă comisionul de risc – comisionul datorat Ministerului Finanțelor de către beneficiarul Programului și comisionul de administrare – comisionul datorat FNGCIMM de către beneficiarul Programului pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanției.

 

Sunt reglementate și activitățile desfășurate de către beneficiari care nu pot fi garantate în cadrul Programului.

 

În cazul Programului IMM Leasing de echipamente și utilaje, s-a aprobat un plafon al garanţiilor care pot fi emise în anul 2021 în valoare de 2 miliarde lei, respectiv echivalentul subvenţiei brute a ajutorului sub formă de garanţii aferent acestui plafon, în valoare de 50,9 milioane lei.

 

Ministerul Finanțelor subvenționează dobânzile aferente finanțărilor de tip leasing financiar în procent de până la 50% , pe o perioadă de 8 luni de la data acordării finanțării, comisionul de administrare şi comisionul de risc în procent de 100% (costuri de garantare – finanțare) în cadrul unei scheme de ajutor de minimis asociată acestui program.

 

De asemenea, Ministerul Finanțelor reglementează prin Normele de aplicare excluderea din marjă (3,5%) a dobânzii aplicate pentru prefinanțare, având în vedere faptul că avansul nu este parte componentă a finanțării garantate de stat și prelungește valabilitatea schemei de ajutor de minimis pentru angajamentele legale încheiate până la 31 decembrie 2021 și până la 31 octombrie 2022 perioada până la care se pot face plăți în cadrul acestei scheme.

 

Se creează astfel posibilitatea înscrierii în Program și a altor finanțatori, prin menținerea și pentru acest an a alocării pro-rata de către FNGCIMM a plafonului de garantare pentru finanțatorii participanți în Program, în baza solicitărilor formulate de către aceștia.

 

Sursă: https://mfinante.gov.ro/presa-comunicate-de-presa/

Expertiza pe care te poți baza. Contactează-ne! 

Dezvoltăm afaceri puternice și stabile. Testează-ne!

Impasul tău, provocarea noastră. Nu ezita!